29
Feb
2016

WhatsApp ‘bỏ rơi’ người dùng BlackBerry

Ứng dụng nhắn tin này thậm chí khuyên người sử dụng “nên nâng cấp sang nền tảng mới hơn như iOS, Android và Windows Phone”.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.