16
Jan
2016

[Video] HERE làm bản đồ cho xe tự lái

HD Live Map được cho là bản đồ nền tảng dữ liệu đám mây tiên tiến nhất hiện nay dành cho xe hơi với mục đích thương mại. Bản đồ này cũng hỗ trợ cho xe tự lái rất nhiều trong tương lai.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com