24
Mar
2016

Máy iMac nhà mình treo, mở không lên

Hôm qua vẫn sử dụng được mà nay lại treo, mình phải tắt máy bằng cách “đè” vào nút power. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.