26
Feb
2016

Macbook Pro bị lỗi khởi động

Nhiều khi đang dùng màn hình tối lại, phải cắm sạc vào mới lên. Em không biết do Mac OS hay bị gì nữa. Mọi người ai biết cách khắc phục thì chỉ em với.

Em cảm ơn.

Nguyễn Huỳnh Phú Anh

phuanhutech@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.