4
Mar
2016

Lập trình viên ứng dụng di động có thể kiếm hàng nghìn USD mỗi tháng

Theo các chuyên gia, chuyện viết ứng dụng kiếm hàng nghìn USD ở Việt Nam không phải hiếm, tuy nhiên, số tiền trên chỉ đến với những nhà phát triển có ý tưởng và chịu khó đầu tư. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com