24
Mar
2016

Điện thoại nào dưới 5 triệu đồng bền, ít lỗi?

Mấy máy của Huawei, Xiaomi, Meizu nghe bảo tốt nhưng mình không biết chọn hãng nào.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.